Façanes

Façanes panell sandvitx

Façanes de panell sandvitx tipus industrial o en format arquitectònic:

 • Dues xapes d’acer nervat prelacat d’espessors entre 0’5 i 0’7mm de gruix amb nucli format per un aïllament.
 • El revestiment de les xapes d’acer de PVDF o HDX, segons protecció necessària.

Tipus d’aïllament:

 • PIR: Aïllament de polisocianurat obtenint una reacció al foc Euroclasse B-S1,D0.
 • PUR: Aïllament de poliuretà obtenint una reacció al foc Euroclasse B-S2,D0.
 • Llanes minerals: Aïllament de llana de roca obtenint una reacció al foc Euroclasse A1.

Façana metàl·lica simple

Façanes metàl·liques per a revestiments industrials, conformat per perfils arquitectònics metàl·lics:

  • Xapa d’acer nervada, galvanitzada o prelacada, de diferents espessors.
  • El revestiment de les xapes d’acer de PVDF o HDX, segons protecció necessària.
fachada sandwich in situ 11

Façana sandvitx in situ

Façanes industrials metàl·liques, instal·lades in situ a obra i conformades per:

 • Xapa d’acer trapezoidal prelacat o safata metàl·lica, d’espessor mínim de 0’6mm de gruix.
 • Omega d’acer galvanitzat perfil 40 i de 0’8mm de gruix.
 • Aïllament amb manta de fibra de vidre de 80 / 100 / 120mm de gruix, reacció al foc Euroclasse A1.
 • Aïllament amb llanes minerals tipus llana de roca, de diferents espessors i reacció al foc Euroclasse A1.
 • Xapa d’acer trapezoidal prelacat, d’espessor mínim de 0’6 mm de gruix.

Façana panell composite

 • Façanes industrials arquitectòniques conformades amb panell d’alumini tipus composite.
fachada policarbonato 1
Scroll to Top